شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی حذف ماده رنگزا طی فرآیند فنتون هتروژن در راکتور بسترسیال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (969 K)
نویسندگان
1تبریز دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی شیمی
2تبریز دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی شیمی و نفت
3تبریز دانشگاه تبریز دانشکده شیمی
چکیده
بخش بزرگی از ترکیبات آلی که باعث ایجاد آلودگی در آب‌های طبیعی می‌گردند، مواد رنگزای شیمیایی هستند. مواد رنگزا در بسیاری از صنایع همچون کاغذ، پلاستیک، مواد غذایی، مواد آرایشی، نساجی و رنگرزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل ساختار شیمیایی این مواد رنگزا، روش-های معمول تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی قادر به تصفیه آن‌ها نیستند. افزایش مشکلات ناشی از این پساب‌ها و نیز استانداردهای بین‌المللی محیط زیست، منجر به توسعه روش‌های نوین در تصفیه مواد رنگزا و تبدیل آن‌ها به مواد بی‌ضرر شده است. محققان فرآیندهای اکسایش پیشرفته را برای این نوع پساب‌ها پیشنهاد نموده‌اند. اخیراً فرآیندهای اکسایش پیشرفته در راکتورهای بسترسیال به دلیل برخی از ویژگی‌های خاصی که این‌گونه راکتورها دارند، انجام می‌گیرد. در این پژوهش، نتایج شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی جهت حذف ماده رنگزای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن گزارش شده که نتایج حاصل از هیدرودینامیک و واکنش داخل راکتور، تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایش‌های عملی داشته است.
کلیدواژه ها