تحلیل و مدلسازی شبکه های توزیع آب در راستای طرح های اصلاح و توسعه شبکه به منظور کاهش هدر رفت واقعی و ارائه مدل هیدرولیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1748 K)
نویسندگان
1کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک
2معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
3مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
4مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
چکیده
در این مقاله سعی شده است در ابتدا به اهمیت جمع آوری اطلاعات و به روز رسانی شبکه های توزیع آب پرداخته شود، چراکه با داشتن اطلاعات دقیق می توان برنامه صحیحی را جهت مدیریت سیستم ارائه نمود. سپس به نحوه متمرکز کردن اطلاعات در نرم افزار اتوکد اشاره شده و در نهایت اقدام به مدلسازی شبکه توزیع آب پایلوت (شهرک شهید قائم) در نرم افزار Water Gems شده است. در این مقاله به نقش مدلسازی و تحلیل شبکه در تصمیم گیری جهت بهبود، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع پرداخته شده است. چراکه با اصلاح صحیح شبکه های توزیع علاوه بر کسب رضایت مشتری میزان تلفات ناشی از هدر رفت واقعی نیز کاهش خواهد یافت. بطوریکه مدیریت فشار در شبکه های آبرسانی باعث کاهش میزان حوادث و نشت در سیستم خواهد شد و همین مسئله باعث کاهش تلفات و هدر رفت واقعی می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد به منظور کالیبراسیون مدل هیدرولیکی از دستگاههای ثبات فشار و جریان و ارتفاع سنج استفاده شود و در مواقعی که پمپاژ مستقیم به شبکه داریم به منظور جلوگیری از افزایش حوادث شبانه از مبدل‌های فرکانس (کنترل کننده دور موتور) و نرم کننده های پمپ ( Soft starter ) استفاده گردد.
کلیدواژه ها