بررسی مدل های سنتیکی در جذب سطحی متیلن بلو با استفاده از خاک‌های رس طبیعی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (874 K)
نویسندگان
دانشگاه تبریز
چکیده
تولید فاضلاب‌های صنعتی، بهداشتی و نفوذ آن‌ها به منابع آب و از طرفی محدودیت در منابع آب قابل استفاده در صنعت، کشاورزی و شرب، جوامع بشری را به شدت به استفاده‌ی بهینه از این منابع و نیزاستفاده مجدد از آب‌های آلوده واداشته است. درمیان آلاینده‌ها، مواد رنگزا از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط زیست به شمار می‌روند. در بین آن‌ها رنگ‌های کاتیونی برای رنگ کردن کاغذ، نایلون‌های اصلاح شده، پلی‌اکریلونیتریل و پلی‌استرهای اصلاح شده کاربرد دارند. برخی نیز فعالیت بیولوژیکی از خود نشان می‌دهند و به عنوان دارو مورد مصرف قرار می‌گیرند. متیلن بلو ازجمله رنگ‌های است که در صنعت نساجی و داروسازی کاربرد فراوان دارد. بین روش‌های متنوعی که برای حذف رنگ از محلول‌های آبی وجود دارد، جذب سطحی فرایندی مؤثر و کارآمد می‌باشد. کانی‌های رسی به علت خواصی چون سطح ویژه بالا و ساختار خاص کریستالی، که موجب جذب کاتیون می‌گردد، همواره یکی از گزینه‌های مطلوب برای استفاده به عنوان جاذب صنعتی، کاتالیست و یا پایه مطرح بوده‌اند. در این تحقیق جذب سطحی متیلن بلو توسط سه نوع خاک رس طبیعی محلی مورد بررسی قرار گرفته، نتایج آزمایشگاهی با مدل‌های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم و مدل نفوذ درون ذره‌ای مطابقت داده شدند و ثابت سرعت هر یک محاسبه گردید.
کلیدواژه ها