تعداد مقالات: 178

51 واحدهای بهره ور شیرین سازی آب با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون
حمیدرضا تأملی؛ فاطمه مسعودیه آرانی*؛ محمدرضا مزدیان فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (784.53 K)

52 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان
محسن عزیزی*؛ علی شهیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.55 K)

53 بررسی ساختار و ویژگی های فنی روش های متداول در تأسیسات نمک‌زدایی
علی ابراهیمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

54 رویکردشبیه سازی_ بهینه سازی در طراحی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از WaterGEMS (مطالعه موردی: ناحیه یک شهر ایلام)
ستاره حیدری*؛ جعفر مامی زاده؛ جواد سروریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.33 K)

55 بررسی حذف فلز سنگین روی از محیط آبی با استفاده از نانوجاذب زیستی سنتز شده
محدثه یوسفی نسب*؛ حسین قنادزاده گیلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (676.09 K)

56 گیاه پالایی حذف نیترات از آب آشامیدنی
فرح سادات هالک*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (977.9 K)

57 بررسی نحوه دفع پساب حاصل از سیستم های نمک زدایی در گلخانه های استان قزوین و البرز و میزان شوری و واکنش آن
علیرضا حسن اقلی*؛ قاسم زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (751.46 K)

58 ارائه چارچوب مفهومی جایگاه زنان در مدیریت بهینه منابع آب، با رویکرد حمایت از زنان
عاطفه سلطانیان*؛ سید مصطفی قاسمی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (902.12 K)

59 کنترل فشار‌های منفی ناشی از ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با ترکیب تانک ضربه گیر و شیر هوا (مطالعه موردی: شهرستان مهران، استان ایلام)
اسرین بهرامی*؛ جعفر مامی زاده؛ علیرضا حسینی؛ حمیدرضا لطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.07 K)

60 تحلیل و مدلسازی شبکه های توزیع آب در راستای طرح های اصلاح و توسعه شبکه به منظور کاهش هدر رفت واقعی و ارائه مدل هیدرولیکی
نبی اله غلامی*؛ مهدی اعلمی؛ احمد سلامت؛ اسلام ستارزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

61 شبیه‌سازی کیفیت آب رودخانه در شرایط بحرانی و اثربخشی اقدامات مدیریتی (مطالعه موردی : زرینه‌رود)
محمدرضا بیگلری*؛ سمیه سیما؛ مطهره سعادت پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

62 استانداردسازی فرآیندهای تأمین آب در سطح شرکت های آب و فاضلاب
محمدرضا علیشاهی طوسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.74 K)

63 بررسی ایزوترم های جذبی در جذب سطحی کروم با استفاده از خاک رس طبیعی
فاطمه نطقی اسکوئی*؛ حسن اقدسی نیا؛ مهسا گل قاسمی سرخابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.43 K)

64 حذف یون کلراید از محلول آبی سنتیتیک و طبیعی با استفاده از جاذب گیاهی پوست لیمو ترش
حسین عبادی*؛ فرزانه دانایی فر؛ پروانه تیشه زن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (883.93 K)

65 بررسی مدل های سنتیکی در جذب سطحی متیلن بلو با استفاده از خاک‌های رس طبیعی
حسین رهبری آسیابی*؛ حسن اقدسی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.28 K)

66 مدلسازی سینتیکی فرایند تصفیه در شبکه انتقال فاضلاب
روناک امیری*؛ مجتبی احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

67 مروری بر کاربرد راکتور بستر سیال در فرایند فنتون و شبه فنتون هتروژن برای حذف رنگزاهای آلی از آب های آلوده
پروین اره جانی*؛ حسن اقدسی نیا؛ علیرضا ختائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.62 K)

68 بررسی حذف ماده رنگزای زرد پایه 2 از محلول آبی با استفاده از ساقه نی
حسن اقدسی نیا؛ مهرناز قلیزاده*؛ فاطمه وفاپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.64 K)

69 کاربرد مدیریت فشار در کاهش حوادث خط انتقال آب ( مطالعه موردی خط انتقال شهر سجزی، ایران )
احسان شفیعی دستگردی*؛ آسیه سادات ملاباشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.88 K)

70 نقش جامعه شناسی آب در مدیریت مصرف و کاهش بحران آب
سمیه احمدی سیدآبادی*؛ محمد چشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.67 K)

71 کاربرد نانومیله های اکسید روی پوشش داده شده روی سطح کربن فعال در حذف شوری از آب های لب شور
زینب سادات بابازاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.87 K)

72 مروری بر اثر مهمترین پارامترهای عملیاتی در سامانه‌های تصفیه‌ی فاضلاب بر حذف آنتی‌بیوتیکها از فاضلاب شهری
امیرحسین شرفی*؛ مهرداد شمس کیلانی؛ محمدرضا مهرنیا؛ امید توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.45 K)

73 حذف فسفر و نیتروژن از فاضلاب به صورت بیولوژیکی
محمد قنبری*؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ صدرا صادقیان؛ علیرضا حسینخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

74 نقش مارن های کرتاسه فوقانی بر روی کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی غرب ایران مطالعه موردی
محمد حسین قبادی*؛ عبدالرضا نوریزدان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

75 شبیه سازی و تحلیل آزمایشگاهی بیوراکتور غشایی به منظور تصفیه پساب آب پنیر
صدیقه احمد کیادلیری*؛ احمد رحیم پور؛ سید رضا شعبانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1011.04 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه