با توجه به اینکه در طول 20 سال گذشته تنها چند همایش پراکنده با عنوان آب و فاضلاب از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و برخی از دانشگاهها برگزار شده بود، متاسفانه رویدادی که بتواند بطور مستمر پایگاه تماس و تبادل نظر محققین و کارشناسان حوزه آب و فاضلاب باشد در کشور وجود نداشت. از سوی دیگر وزن مباحث مربوط به آب و فاضلاب در همایشهای سالانه دیگر انجمنهای علمی نظیر انجمن هیدرولیک،منابع آب، محیط زیست و کنگره عمران بسیار ناچیز بوده و پاسگوی نیازهای موجود نبود. ادامه...