حمایت کنندگان اصلی
حامیان کنفرانس
دانشگاه تهران
دانشکده فنی دانشگاه تهران
کرسی یونسکو در بازیافت آب
انجمن متخصصین آب و فاضلاب
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه ارومیه
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
سیویلیکا
کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار
پژوهشکده محیط زیست
مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی
دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن انرژی ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان
وزارت نیرو
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه شیراز
انجمن مهندسی شیمی ایران
انجمن هیدرولیک ایران
مرجع علمی و اطلاع رسانی کنفرانسها
پایگاه خبری تحلیلی آب ایران
هامون نایژه
زلال ایران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
سوبار صنعت پارس
نارون آرا
حمایت کنندگان رسانه ای
حامیان کنفرانس
پایگاه اطلاع رسانی بنیاد همایش