حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کنگره
1395-08-08
حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کنگره

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مشارکت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.