بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
1395-10-13
بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند بازدید نیم روزه ای از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران برای صبح روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 برنامه ریزی شده است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی برنامه ها قسمت بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران مراجعه نمایید.