برنامه زمانی کنگره
1395-11-16
برنامه زمانی کنگره

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه زمانی کنگره به همراه زمانبندی ارائه های شفاهی و پوستری بر روی سامانه قرار گرفته است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اطلاعات کنگره قسمت برنامه زمانی کنگره مراجعه نمایید.