تخفیف هزینه ثبت نام در کارگاههای آموزشی
1395-11-19

در جهت تسهیل شرایط حضور شما عزیزان همیشه همراه، برای کارگاه های "منابع آب غیر متعارف" و "مهندسی ارزش و کابرد آن در حل مسائل تصفیه خانه های آب و فاضلاب" 50% تخفیف برای هزینه های اولیه اعلامی در نظر گرفته شده است.

همچنین برای کارگاه های "تحلیل ریسک و آسیب پذیری سامانه های آب و فاضلاب"، "مدیریت رواناب های سطحی در شهرها" و "پایش میدانی واحدهای بیولوژیک تصفیه خانه های فاضلاب با رویکرد لجن فعال" 40% تخفیف برای هزینه های اولیه اعلامی در نظر گرفته  شده است.

برای مشاهده اطلاعات کارگاهها به قسمت برنامه ها-کارگاههای آموزشی و برای ثبت نام در کارگاهها به قسمت شرکت در کارگاه های آموزشی  مراجعه نمایید.

مهلت ثبت نام حداکثر تا 25 بهمن ماه است.