اعلام نتایج مسابقه پایان نامه برتر
1395-11-20
اعلام نتایج مسابقه پایان نامه برتر

اسامی برگزیدگان مسابقه پایان نامه برتر در بخشهای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری توسط هیئت داوران مشخص گردید. بر این اساس سه پایان نامه در بخش دکتری و سه پایان نامه در بخش کارشناسی ارشد انتخاب شده اند که اسامی نویسندگان آنها به ترتیب حروف الفبا عبارت است از:

آقای عیسی ابتهاج

آقای مهیار ابوطالبی

خانم آذر اسدی

آقای فرشید رحمانی

آقای اکبر شیرزاد

آقای سید ارشاد مرادی

مراسم تجلیل از برگزیدگان و اهدای جوایز آنان در ذیل برنامه های کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران انجام خواهد گرفت.