• پوستر
  • کنگره
  • کنگره علوم و مهندسی آب
  • کنگره علوم و مهندسی
  • محورهای کنگره
  • کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب
با توجه به اینکه در طول 20 سال گذشته تنها چند همایش پراکنده با عنوان آب و فاضلاب از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و برخی از دانشگاهها برگزار شده بود، متاسفانه رویدادی که بتواند بطور مستمر پایگاه تماس و تبادل نظر محققین و کارشناسان حوزه آب و فاضلاب باشد در کشور وجود نداشت. از سوی دیگر وزن مباحث مربوط به آب و فاضلاب در همایشهای سالانه دیگر انجمنهای علمی نظیر انجمن هیدرولیک،منابع آب، محیط زیست و کنگره عمران بسیار ناچیز بوده و پاسگوی نیازهای موجود نبود.
لذا انجمن آب و فاضلاب ایران  وابسته به کمیسیون انجمن های علمی ایران در اولین سال فعالیت رسمی و در راستای دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه خود، اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری کنگره های سنواتی تحت عنوان "کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران"، با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دانشگاه های کشور نمود.

 


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

  • جلسه تیر ماه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران
  • اولین جلسه کمیته علمی