برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-11-05
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-11-05
1,870,000 ریال
2
تا تاریخ 1395-11-25
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-11-25
1,875,000 ریال
3
تا تاریخ 1395-10-22
0 ریال
پس از تاریخ 1395-10-22
0 ریال
این نوع عضویت صرفا برای کسانی است که میخواهند بدون شرکت در کنگره، از یکی از کارگاههای آموزشی استفاده نمایند.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.