آغاز به کار وب سایت کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
1395-05-20
آغاز به کار وب سایت کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران توسط انجمن آب و فاضلاب ایران با همکاری دانشگاه تهران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دانشگاه تهران برگزار می گردد. پژوهشگران می توانند با عضویت در سامانه، اصل مقالات خود را تا تاریخ 15 آذر 1395 ارسال نمایند.