تمدید فرصت ارسال مدارک برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر
1395-07-19
تمدید فرصت ارسال مدارک برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر

برای در اختیار قرار دادن فرصت ارسال مقالات و پایان نامه ها به افراد نخبه مهلت ارسال مدارک برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر تا تاریخ 15 آبان ماه تمدید شد. علاقه مندان شرکت در این رویداد علمی می توانند مدارک مورد نیاز خود را تا این تاریخ ارسال نمایند.