تمدید فرصت ارسال مقالات
1395-09-15
تمدید فرصت ارسال مقالات

با توجه به درخواستهای مکرر برای تمدید ارسال مقاله به کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و با تصمیم کمیته علمی کنگره، مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 30 آذرماه تمدید شد. علاقه مندان می توانند مقاله خود را تا این تاریخ برای دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.