شیوه نامه ارائه مقالات پوستری
1395-10-26
شیوه نامه ارائه مقالات پوستری
به استحضار کلیه نویسندگان محترم مقاله‌هایی که مقاله آنان برای ارائه به صورت پوستر مورد پذیرش کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران قرار گرفته است می‌رساند، شیوه‌نامه ارائه  پوستری مقاله‌ها در تارنمای کنگره (منوی مقالات-شیوه نامه ارائه مقالات پوستری) قرار گرفته است.

لطفاً براساس اطلاعات موجود، مقاله خود را در قالب پوستر آماده نمائید.

لازم به ذکر است که زمان و مکان دقیق ارائه پوسترها قبل از برگزاری کنگره از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.