برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
1395-11-28 08:30-12:00
57
250,000 ریال
54
2 تحلیل ریسک و آسیب پذیری سامانه های آب و فاضلاب
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
600,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 1,200,000 ریال
12 دکتر عباس روزبهانی
3 شیرین سازی آب دریا
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
1,000,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 2,000,000 ریال
30 دکتر علیرضا بازارگان
4 مدیریت رواناب های سطحی در شهرها (تجربیات کسب شده در شهر تهران)
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
600,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 1,200,000 ریال
6 مهندس سعید احمری، دکتر مهدی میرزایی، مهندس احمد رهبر بصیر، مهندس حامد توکلی فر، دکتر امیر کرجی
5 پایش میدانی واحدهای بیولوژیک تصفیه خانه های فاضلاب با رویکرد لجن فعال
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
600,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 1,200,000 ریال
10 دکتر ستار صالحی، مهندس امید جلالی فرد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.