بررسی کاهش غلظت کلر فعال در محلول هیپوکلریت سدیم 15% با استفاده از متغییرهای درجه حرارت و مدت زمان ذخیره سازی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (547.62 K)
نویسندگان
1کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
2معاون بهره برداری -شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
3کارشناس آزمایشگاه مرکزی -شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
چکیده
رایج ترین ماده ای که جهت گندزدایی آب شرب استفاده می شود آب ژاول می باشد. در ایران اولین بار آب ژاول را با نام محصول وایتکس توسط دکتر خطیبی به بازار عرضه شد. عامل اصلی و شور در آب ژاول عیپوکلریت سدیم (naocl) می باشد،و در غلظت ها ی متفاوت به فروش می رسد و با توجه به خواص فیزیکوشیمیایی خاص خود مورد توجه مصرف کننده می باشد. هدف: تجزیه و تحلیل میزان کلر فعال در محلول هیپوکلریت سدیم 12-15% با استفاده از متغییرهای زمان و دما مواد و روش ها:نمونه هیپوکلریت سدیم ارسالی از شهرستان قاین و از کلران سمنان خریداری شده است . پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه مرکزی آب به سه قسمت 1 لیتری توزیع شد ، یک نمونه در بطری پلاستیکی سفید و دمای اتاق یا محیط آزمایشگاه، یک نمونه در بطری تیره و محیط یخچال و یک نمونه در بطری پلاستیکی سفید داخل کابینت ذخیره و نگهداری شد و تأثیر دما و نور در تغییرات غلظت کلر فعال مشخص گردید. نتایج: نتایج نشان داد که محلول هیپوکلریت سدیم با از دست دادن قابل توجهی از کلر فعال بسته به شرایط ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی و دما کاملا ناپایدار است.بالاترین درجه حرارت، پایین ترین طول عمر کلر فعال را به دنبال داشت. ذخیره سازی در محیط سرما ثابت می کند که بهترین گزینه برای جلوگیری از دست دادن قابل توجهی از کلر فعال در محلول سدیم هیپوکلریت 15% می باشد
کلیدواژه ها