مدیریت هوشمند فشار سنجی شبکه های آب به منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه های توزیع (مطالعه موردی شبکه آب شهر یاسوج)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (821 K)
نویسندگان
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
چکیده
وجود نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری امری اجتناب ناپذیر است. هدر رفت بیش از 25 درصد از آب ورودی به شبکه های توزیع موجب نگرانی جدی مسئولین شرکت های آب و فاضلاب شده است. امروزه کاهش نشت با استفاده از مدیریت پارامترهای هیدرولیکی نظیر فشار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مشکلات اساسی فشار شبکه می توان به توزیع ناعادلانه آب بین مشترکین در مناطق مختلف، شکستگی لوله های آب و هدر رفت آن و سایر موارد اشاره نمود. که خود دلیلی بر دغدغه های مسئولین در امر آبرسانی می باشد.کنترل هوشمند فشار، روشی مناسب برای کنترل نشت و کاهش صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه به‌نظر می‌رسد. هدف اساسی این تحقیق تعیین میزان اثر کاهش فشار بر نشت در یک شبکه به‌ ویژه بود. شبکه آب شهر یاسوج به‌عنوان پایلوت در نظر گرفته شد. پیاده کردن الگوی زمانی اعمال فشار توسط شیرهای فشارشکن با قابلیت کنترل زمانی در یک شبکه شهری عملی بوده و نقش مؤثری در کاهش تلفات خواهد داشت
کلیدواژه ها