حذف فسفر و نیتروژن از فاضلاب به صورت بیولوژیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1358 K)
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
3دانشجو
چکیده
به طور کلی مدیریت منابع آب و فاضلاب برای دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. امروزه با پیشرفت صنعت ضرورت حذف مواد آلاینده موجود در فاضلاب که تهدید کننده سلامت انسان می باشند به شدت احساس می شود. همچنین استفاده مجدد از آب های نامتعارف می تواند نقش به سزایی در تصفیه آب و فاضلاب داشته باشد. از این رو لازم است تا علاوه بر استفاده از روش های قبلی در تصفیه فاضلاب روش های فعلی توسعه یابند تا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشند و همچنین راندمان سیستم نیز افزایش یابد. پساب به‌دلیل داشتن عناصر مغذی مانند نیتروژن و فسفر، پس از تخلیه به آب‌ها باعث رشد سریع انواع جلبک‌ها شده و در نهایت به پدیده غنی‌شدگی ختم می‌شود. از این‌رو نیاز است قبل از تخلیه پساب به منابع آبی، مقدار فسفر و نیتروژن تا حد امکان کاهش یابد. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا با بررسی حذف فسفر و نیتروژن به روش ریزجلبک ها و روش های تلفیقی نوین چشم انداز جدیدی را به مخاطبین ارائه کنیم. لازم به توضیح است که اکثر روش های زیر روش های نسبتا جدیدی هستند که با ترکیب یا اصلاحاتی روی فرآیند اصلی به روش هایی با راندمان بالاتر و همچنین هزینه ای کمتر برای تصفیه فاضلاب تبدیل شده اند. در این مطالعه نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش های ذکر شده نسبت به زمانی که به تنهایی عمل می کنند بازده بالاتری دارند و عملکرد مناسبی در حذف فسفر و نیتروژن برای ما دارند.
کلیدواژه ها