امکان پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی
1395-10-25
امکان پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی

برای سهولت بیشتر شرکت کنندگان محترم در کنگره، امکان پرداخت هزینه ثبت نام از طریق درگاه پرداخت اینترنتی فراهم شده است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با نحوه تکمیل فرایند ثبت نام و پرداخت هزینه به قسمت ثبت نام، راهنمای ثبت نام مراجعه نمایید.